top of page

Batch Photos

1979

1980

1981

1981 Batch

Sitting on Chairs (L to R): Mr. Pashupati Nath Pathak (Late),  Mr. V.B. Bhatnagar (Late), Mr Y.P. Verma, Mr. H.C. Hori, Mr. S. R. Kapoor, Mrs. R. Kohli (Late), Mrs. L. Prasad, Mr. I. B. Kakkar (Late) Principal, Ms. Ms. Saini, Mrs. V. Hora, Mr. Suraj Prakash, Mr. S. Sahai, Mr. T.S. Shrivastava, Mr. A.K.Bhatnagar, Dr. Bharat Singh (Late), Mr. O.P.Kakkar(Late)

Standing 1st Row (L to R): Sunalini, Renuka, Seema, Neena, Paramjeet, Renu, Jasvinder, Mukul, Pradeep, Mukesh, Neeraj, Asha, Usha Dagar, Usha Chaudhary, Namrata, Iqbal

Standing 2nd Row (L to R): Mahinder Pal, Satinder Sood(Late), Abid S.M., Vijay, Sanjay Garg, Kamal Pant, Yashwant, Rajendra, Sanjeev, Sandeer, Ravindra Nagpal, Kamal Singh (Late), Sandeep Sood, Alok Saxena

Standing 3rd  Row (L to R): Sanjay, Kulbhushan, Arun, Babu Ram, Ajya, Pushpendra, Sanjeev, Atul, Ashok, Naresh, Sanjay, Krishna Kant(Late), Gopal, Shivraj

Standing 4th  Row (L to R):Umesh, Shashi, Naveen, Sudhir, Rajan, Rajkumar, Akhilesh, Sanjay, Ajay, Sanjeev, Alok, Dharamvir, Akshay

Standing 5th  Row (L to R):A.K.Bharadwaj,Naveen, Sanjeev,Sanjay, Gulshan Narang

1982

1983

1983 Batch

Sitting on Chairs (L to R): Mr. V.K.Sethi, Mr. S. Suri, Mr. R.P.Sharma, Mr. A.K.Bhatnagar, Mr. S.Sahai, Mr. O.P.Kakkar(Late), Mr. V.B.Bhatnagar(Late), Mr. H.Ohri, Mr.T.S. Shrivastava, Mr. M.L.Babbar (Principal) (Late), Mr. Suraj Prakash, Dr. Raj Singh (Late), Mr. J.N.K Harrison, Mr. S.R. Kapoor, Mr. G.R.Arora, Mr. J.CBharadwaj, Ms. K.E.Chunkath, Mrs. U.Wadehra, Mrs. S.Saini

Standing 1st Row (L to R):   Arti Sethi, Seema Suri, Alka, Renu Kapoor, Meenakshi Sharma, Archana, Arti Gautam, Meenakshi, Madhu Bala, Sushma, Kirti, Indra Gulati, Deepa Joshi, Ashok Kumar, Sunil Kumar, Akbar Hussain

Standing 2nd Row (L to R):   Manu Goel, Mukut Pathak, Rajendra Adhikari, Shailender, Gajendra Madan, Rajesh Goel, Rajeev Murgai, Piyush, Sandeep, Rajender Singh, Himanshu, Manoj Bhasin, Neelabh

Standing 3rd  Row (L to R): Bharat Bhushan, Shashi Bhushan, Vivek Bharadwaj, Ravinder Singh, Shambhu Nath, Rajesh Lakhera, Rajeev, Vipin Mahajan, Naveen Munjal, Pradeep Pant, Anil Agarwal, Sunil Kohli, Balraj Tiwari 

Standing 4th  Row (L to R):  Neeraj Bhatia, Ajay Anad, Harpal Singh, Sunil Dixit, Ajay Rastogi, Sanjay Gandhi, Kunwar Ravinder (Late), Rajender Pal, Rajeev Hajela, Surendra Sharma

1987

Navyug Batch 1987 Group Photo.jpeg

Do send us your batch photos & class photos that you will like us to consider to add to this site at navayugsite@gmail.com. Also, help us complete the names on these pictures. 

bottom of page